Egenkapitaloppstilling for konsernet

 

2014  Aksjekapital Egne aksjer       Overkurs  Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Reserver  Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
 Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-88256 982305 821443 3476 819450 16627 090783 077
Årets resultat000090 349090 34969091 039
Estimatavvik pensjoner0000-132 3500-132 350-903-133 253
Inntektsskatt000035 97765936 636036 636
Instrumenter til virkelig verdi00000-11 357-11 3570-11 357
Kontantstrømsikring00000-2 439-2 4390-2 439
Endring ikke-kontrollerende interesser0000-450-45 0-45
Utbytte0000-85 3920-85 392-230-85 622
Andre føringer mot egenkapitalen028028-1 9190-1 919  -1-1 892
Egenkapital per 31.1248 927-60256 982305 849350 015-6 318343 69726 599676 145
          
2013AksjekapitalEgne aksjerOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
ReserverOpptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-25256 383305 884496 826-5 101491 72631 379828 989
Årets resultat000095 989095 989937 96 926
Estimatavvik pensjoner0000-90 9730-90 973-1 141-92 115
Inntektsskatt000025 78332926 112026 112
Instrumenter til virkelig verdi000007 4297 42907 429
Kontantstrømsikring000004 1614 16104 161
Utbytte0000-85 6220-85 6220-85 622
Andre føringer mot egenkapitalen0-63 -632 07102 071-4 336-2 328
Egenkapital per 31.1248 927-88256 982305 821443 3476 819450 16627  090783 077

 

Legg til i min rapport