Note 15. Annen driftskostnad

                  20142013                                                                              
Distribusjonskostnader 152 766142 933 
Salg og reklamekostnader 92 609101 579 
Telefon, porto, TV lisenser 19 70619 758 
Reisekostnader 31 60731 349 
Kostnader transportmidler 2 9792 881 
IT og kontorkostnader 53 44954 795 
Drift bygninger og driftsmidler 92 12290 803 
Tap på fordringer 1 6623 388 
Annen driftskostnad 42 77953 783 
Sum 489 679501 269 

 

Legg til i min rapport