Note 16. Varekostnad

                 20142013                                                                         
Trykking og innkjøp råvarer 154 704159 648 
Innkjøpt redaksjonelt stoff 43 36244 821 
Andre varekostnader 37 05342 227 
Varekostnad 235 119246 696 

 

Legg til i min rapport