Note 17. Annen kortsiktig gjeld

               20142013                                                                         
Skyldig offentlige avgifter 77 25275 172 
Forskuddsbetalt abonnement 107 426107 918 
Feriepenger 75 53275 278 
Annen kortsiktig gjeld 79 93468 222 
herav avsetning sluttpakker 22 566  
Annen kortsiktig gjeld 340 143326 591 

 

Legg til i min rapport