Note 22. Kundefordringer og andre fordringer

                      20142013                                          
Kundefordringer    
Kundefordringer til pålydende 31.12 137 236142 409 
Avsetning til tap 31.12 -3 725-4 103 
Bokført verdi kundefordringer 133 511138 306 
     
Avsetning til tap 01.01 -4 103-4 417 
Endring avsetning til tap 378314 
Avsetning til tap 31.12 - 3 725-4 103 
     
Faktisk kostnadsførte tap i året 2 5293 827 
     
Andre kortsiktige fordringer    
Andre kortsiktige fordringer1 27 31125 013 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 2 2191 220 
Sum 29 53026 233 
     
     
Aldersfordeling kundefordringer    
Ikke forfalt 113 976108 757 
0 - 30 dg 16 92124 662 
30 - 60 dg 2 1904 193 
60 - 90 dg 7541 398 
90 > dg 3 3943 394 
Sum
 137 236142 403 

1) Andre fordringer består periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder. 

 

Legg til i min rapport