Note 23. Restruktureringskostnader

Polaris Media har i fjerde kvartal gjennomført bemanningstilpasninger. Kostnadene er resultatført som lønnskostnader/pensjonskostnader. Kostnad for sluttpakker utgjør 22,6 mill. og er inkludert i kortsiktig gjeld. Gavepensjoner utgjør 22,7 mill. og er inkludert i pensjonsforpliktelser. I tillegg til dette er det gjort avsetninger til strukturendringer i Innherreds Folkeblad og Verdalingen på 0,6 mill. Totalt utgjør avsetning for omstillingstiltak 45,9 mill.

 

Legg til i min rapport