Note 4. Driftssegmenter

                 20142013                                              
Driftsinntekter    
Adresseavisen Gruppen 791 343826 509 
Polaris Media Nordvestlandet 387 235410 190 
Harstad Tidende Gruppen 246 958265 549 
Polaris Trykk 418 838448 385 
Andre 5 6926 673 
Eliminering -119 563-212 676 
Sum driftsinntekter 1 658 5031 744 630 
     
EBITDA    
Adresseavisen Gruppen 137 713120 603 
Polaris Media Nordvestlandet 7 04932 305 
Harstad Tidende Gruppen 25 11811 209 
Polaris Trykk 107 330104 027 
Andre -33 406-33 982 
Sum EBITDA 243 804234 162 
     
EBIT    
Adresseavisen Gruppen 112 59797 403 
Polaris Media Nordvestlandet -60925  004 
Harstad Tidende Gruppen -41 9272 256 
Polaris Trykk 71 55952 081 
Andre -47 850-46 317 
Sum EBIT 93 770130 427 
     
Anleggsmidler    
Adresseavisen Gruppen 188 590239 951 
Polaris Media Nordvestlandet 66 67170 269 
Harstad Tidende Gruppen 102 353146 825 
Polaris Trykk 337 945325 391 
Andre 180 577393 392 
Eliminering 422 882241 675 
Sum anleggsmidler 1 299 0181 418 042 
     
Omløpsmidler    
Adresseavisen Gruppen 330 280401 170 
Polaris Media Nordvestlandet 63 18033 156 
Harstad Tidende Gruppen 29 423149 105 
Polaris Trykk 58 379171 145 
Andre 835 765686 986 
Eliminering -921 478-1 078 041 
Sum omløpsmidler 395 550363 521 

 

Legg til i min rapport