Note 5. Driftsinntekter

 

                  20142013                                             
Annonseinntekter    
Papir 587 317686 381 
Internett og digitale skjermer 157 236157 251 
Mobil 50 41419 952 
Radio 3 1683 082 
Sum annonseinntekter 798 135866 666 
     
Opplagsinntekter    
Abonnementsinntekter 434 972438 385 
Løssalgsinntekter 56 94465 028 
Sum abonnementsinntekter 491 916503 413 
     
Aviser 169 152177 891 
Siviltrykk 62 66661 336 
Sum Trykkeriinntekter 231 818239 227 
     
Øvrige inntekter    
Distribusjonstjenester 49 39957 835 
Pressestøtte 20 93421 129 
Husleie 2 4952 043 
Andre driftsinntekter 1) 63 80554 317 
Sum øvrige inntekter 136 633135 324 
     
Sum driftsinntekter 1 658 5031 744 630 

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av fakturagebyr, IT tjenester, samt salg av rettigheter.

Legg til i min rapport