Note 14. Sensitivitetsanalyse markedsrisiko

Selskapets finansieller eiendeler og forpliktelser er i meget liten grad eksponert for endringer i valuta eller andre marikedsfaktorer. valuta eller andre markedsfaktorer.

Effekter av renteendring           20142013                                 
Effekter på selskapets resultat (+/-1) 1 8931 480 

 

Legg til i min rapport