Note 3. Varige driftsmidler

2 014Immatrielle eiendelerDriftsløsøre                                                                   
Anskaffelseskost   
Anskaffelseskost per 1.111 5726 974 
Tilgang i året8701 012 
Utrangering-2 4660 
Reklassifisering100-100 
Anskaffelseskost per 31.1210 0767 886 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:   
Akkumulerte avskrivinger per 1.16 0221 714 
Periodens avskrivinger3 413364 
Periodens nedskriving5670 
Utrangering-2 4660 
Akkumulerte avskrivinger per 31.127 5352 078 
Bokført verdi per 31.122 5415 808 
    
2 013Immatrielle eiendelerDriftsløre 
Anskaffelseskost:   
Anskaffelseskost per 1.11 03012 078 
Tilgang i året1 3524 483 
Avgang i året0-397 
Reklassifisering9 190-9 190 
Anskaffelseskost per 31.1211 5726 974 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:   
Akkumulerte avskrivinger per 1.1834 467 
Periodens avskrivinger2 807379 
Reklassifisering3 132-3 132 
Akkumulerte avskrivinger per 31.126 0221  714 
Bokført verdi per 31.125 5515 259 
    
Økonomisk levetid3-5 år3-5 år 
Avskrivningsplanlineærlineær 

 

 

 

Legg til i min rapport