Note 5. Investeringer i aksjer

                                  2 014           2 013                                                                                                        
Trønder-Avisa AS10,08 % 17 83617 836 
Cxense AS12,94 % 55 48050 480 
ProVenture Seed AS0,50% 912896 
Fanbooster AS4,48% 2 000 0 
Sum  76 22869 212 

 

Legg til i min rapport