Note 6. Fordringer med forfall senere enn ett år

                              20142013                                                                        
Andre fordringer 841828 
Lån til foretak i samme konsern 0212 075 
Sum 841212 902 
Legg til i min rapport