Note 8. Egenkapital

2014Aksjekapital OverkursEgne aksjerInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
                                             
Egenkapital 1.148 927256 982-63305 846215 039520 885 
Årets resultat    102 083102 083 
Utbytte    -48 892-48 892 
Estimatavvik pensjoner    -6 012-6 012 
Andre føringer mot egenkapitalen  28 -420-392 
Egenkapital per 31.1248 927256 982-35305 874261 799567 673 
        
2013AksjekapitalOverkurs Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
 
Egenkapital 31.12.201248 927256 9820305 908263 645569 553 
Prinsippendring    3 2323 232 
Egenkapital 1.148 927256 982 0305 908266 877572 785 
Årets resultat    40 64440 644 
Utbytte     -85 622-85 622 
Andre føringer mot egenkapitalen  -63 - 1507-1 633 
Egenkapital per 31.1248 927256 982-63305 846215 039520 885 

 

Legg til i min rapport