Vår virksomhet

Konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Ole Morten Melgård

Konsernsjefens beretning

2014 ble et krevende, men også spennende år for Polaris Media. De papirbaserte annonseinntektene falt betydelig som følge av svakere utvikling i norsk økonomi og den digitale transformasjonen. Jeg gleder meg likevel over at Polaris Media, i et utfordrende marked, styrker sine digitale posisjoner ytterligere, både når det gjelder bruk og inntekter. En digital annonsevekst på 18 prosent og vekst på 12 prosent i samlede ukentlige sidevisninger samlet på alle plattformer, viser at mediehusene i konsernet har tatt nye og viktige digitale steg. Vår klare ambisjon er at denne fremgangen skal fortsette.

Enda flere av våre mediehus har inntatt digitale nr. 1-posisjoner lokalt og regionalt, Pluss-løsninger er lansert i flere mediehus, og konsernet har rundet 200 mill. kroner i digitale annonseinntekter. Jeg er spesielt godt fornøyd med at iTromsø har inntatt den ledende digitale posisjonen i byen Tromsø, men det er også gledelig med tydelig digital fremgang for Sunnmørsposten, Framtid i Nord, VOL (Vesterålen Online), Hitra-Frøya, Fosna-Folket og Åndalsnes Avis.

Adresseavisen som det største mediehuset i konsernet, har også dette året fin digital fremgang, med sterke brukertall og høye digitale inntekter. Adresseavisen huser konsernets digitale utviklingsenhet, it-ressurssenter og kompetansesenter for brukermarked og spiller en viktig rolle for digital utvikling i konsernet. Det er likevel flott å se hvordan Sunnmørsposten, iTromsø og Hitra-Frøya også har blitt viktige digitale utviklingssentra.

Virksomheten i Polaris Trykk ble preget av installeringen av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim. Vi har forventninger til at denne investeringen skal gi konsernet flere inntektsben å stå på i en bransje preget av stor omstilling. Den nye pressen er i tillegg spesielt kostnadseffektiv. Det er fint å konstatere at Polaris Trykk har styrket sin posisjon ytterligere i det nasjonale siviltrykkmarkedet.

Jeg vil også dette året trekke frem det gode samarbeidet med de tillitsvalgte. Kommunikasjonen er preget av åpenhet og respekt. De ansatte i hele Polaris Media gjør en flott innsats for å styrke konsernets posisjoner og håndterer de digitale utfordringene på en god måte.

Det økonomiske resultatet for Polaris Media vil som tidligere år fremstå som godt, i et marked som har blitt krevende.

Vi forventer at også 2015 vil bli utfordrende med fortsatt sterk digital transformasjon og en svakere utvikling i norsk økonomi. Jeg er likevel spent og entusiastisk ved inngangen til året. Mediehusene har sterke digitale posisjoner å bygge videre på, trykkerivirksomhetene skal etablere nye inntekter med utgangspunkt i ny presseteknologi, og samtlige virksomheter gjennomfører betydelige effektiviseringstiltak. Jeg er trygg på at Polaris Media er godt rustet til å møte utfordringene i 2015.

 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport

Viktige hendelser 2014

1. kvartal

 • Polaris Trykk Trondheim starter ombygging av trykkeriet.
 • Dekningen av lyngbranner og flodbølger på Trøndelagskysten ga ny klar trafikkrekord i uke 5, med over 24 millioner sidevisninger på en uke samlet på nett og mobil.
 • Mediehusene i HTG innfører nytt redaksjonelt system.
 • Polaris Media gjennomfører aksjonærprogram for egne ansatte. Totalt kjøper de ansatte 27 859 aksjer.
 • Folkebladet måles for første gang som klar digital nr. 1-posisjon på Finnsnes.

2. kvartal

 • Sunnmørsposten kåres til «Årets lokale nettavis» under utdelingen av Årets mediepriser i regi av MBL. Mediehuset er også nominert til «Årets avis», «Årets nettsted», «Årets nyskapning» og til «NxtMedia-prisen i datajournalistikk».
 • Adresseavisen nomineres til «Årets avis», «Årets nyhetsside» og «Årets nettsted» under Årets mediepriser i regi av MBL.
 • Under European Newspaper Awards mottar Sunnmørsposten «Award of Excellence» både i klassen «Online/cross media» for digital dekning av Aksla-saken, og i klassen «Supplements» for magasinet «Med hjerte for Sunnmøre, spektakulære Hjørundfjord».
 • Mediehusene i Polaris Media går over til SPiD som felles påloggings- og autentiseringsløsning for digitale brukere.
 • Adresseavisen lanserer Adressa Pluss, betalt digitalt innhold på nett og mobil og forenkler samtidig abonnementsstrukturen til tre produktpakker.
 • Adresseavisen legger om papiravisen til én rygg med temabilag på torsdag-lørdag.
 • Sunnmørsposten styrker sin digitale leserdekning betydelig og måles for første gang som digital nr.1 i Ålesund, målt i daglig digital dekning. Også Fosna-Folket, som måles for første gang, inntar nr.1-posisjonen lokalt.
 • Fjuken feirer 25-årsjubileum.
 • Vesteraalen Online utvikler seg til å bli felles digital plattform for mediehusene Vesteraalens Avis, Andøyposten og Sortlandsavisa.
 • Aksjeutbytte på kr 1,75 per aksje, samlet 85,6 millioner.
 • Avisa Romsdal utgir sin siste utgave etter åtte års drift som gratisavis i Molde-regionen.
 • Herøynytt AS innfusjoneres i Sunnmørsposten AS. Nettstedet drives videre, men blir organisatorisk underlagt Sunnmørsposten.
 • Adresseavisen vinner momsstriden mot Skatt Midt-Norge i Høyesterett og får dermed fastsatt at merverdiavgift skal beregnes av markedspris på digitale produkter.
 • Adresseavisens kundesenter kåres for fjerde år på rad til mediebransjens beste kundesenter.

3. kvartal

 • Ny KBA-Cortina trykkpresse settes i drift i Polaris Trykk Trondheim. Igangkjøring av ny presse gjennomføres uten vesentlige konsekvenser for kundene.
 • Konsernet etablerer egen kompetansegruppe for «Big Data», som skal bidra til å skape økt innsikt i digital brukeradferd og anvende data til å skape bedre brukeropplevelser, økt digitalt abonnementsalg og mer effektive annonseprodukter.
 • Hitra-Frøya og Brønnøysunds Avis deltar for første gang i konsernets kvartalsvise dekningsmåling, og befester sterke digitale nr.1-posisjoner målt i daglig dekning i sine nedslagsfelt.
 • Cxense ASA børsnoteres på Oslo Axess 1. juli 2014. Polaris Media eier 12,9 prosent av aksjene i selskapet etter børsnotering.
 • Nye resultatforbedrende tiltak iverksettes med helårseffekt på 130 mill. i 2015 og 2016.

4. kvartal

 • Sunnmørsposten legger om papiravisen til én rygg.
 • Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke lanserer pluss-løsninger for betalt digitalt innhold på nett og mobil, etter samme modell som Adresseavisen.
 • Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Mediehuset iTromsø, Jørn Christian Skoglund, går bort etter lang tids sykdom. Det skjer på dagen ett år etter at han satte i verk en omfattende digital satsing i mediehuset, noe som har gitt gode resultater og satt standard for digitale valg i mange andre mediehus.
 • iTromsøs sterke digitale satsning resulterer i at mediehuset for første gang måles som størst digitalt i Tromsø på daglig nivå. Mediehuset følger med det opp en sterk digital vekst gjennom 2014, hvor mediehuset i 2. kvartal for første gang ble målt som digital nr. 1 på ukentlig nivå. Framtid i Nord deltar i målingene for første gang og inntar daglig digital nr. 1-posisjon i Nordreisa kommune.
 • Tørker installeres på ny trykkpresse i Polaris Trykk Trondheim. Første kommersielle produksjon av heatset-produkter (glanset papir) gjennomføres i desember.
 • Adresseavisen styrker satsningen på levende bilder og lanserer animasjonsserien «Agent RRR».
 • Polaris Media deltar i en emisjon i Fanbooster AS, et selskap som utvikler og selger plattform for markedsføring i sosiale medier. Polaris Media eier etter emisjonen 4,5 prosent i selskapet.
 • Arne Blix informerer om at han fratrer fra stillingen som sjefredaktør i Adresseavisen innen 1. juni 2015.
 • Ukeadressa blir digitalt magasin og viderefører de beste delene fra det heldigitale magasinproduktet Adressa Søndag.
 • Generalforsamlingene i Levanger-Avisa og Innherreds Folkeblad Verdalingen vedtar sammenslåing av de to mediehusene.
 • Polaris Media selger samtlige aksjer i selskapet Nordregate 1-3 AS som består av eiendommene i Nordregate 1 og 3 i Trondheim sentrum. Avtalen priser eiendommene til 44,25 mill.
 • Polaris Media gjennomfører avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger.
Legg til i min rapport

Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2014. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Hovedtabell Polaris Media
(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)
20142013
Omsetning1 6591 745
EBITDA *243234
EBITDA før engangseffekter170234
Resultat før skatt121116
Årets resultat9197
* EBITDA inkluderer engangseffekt fra avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger
på 119 mill., samt avsetninger for omstillingstiltak på 46 mill.
  
   
EBITDA-margin (før engangseffekter)10,3%13,4%
   
Investeringer i driftsmidler8091
Investeringer i finansielle aktiva113
   
Totalkapital1 6951 782
Egenkapital676783
Netto rentebærende gjeld162157
Netto rentebærende gjeld / EBITDA **0,80,6
Likvide midler218187
** Basert på EBITDA korrigert for engangsffekter i 2014 og normaliserte ubytter fra
Finn.no AS og Avisa Nordland i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
  
   
Antall mediehus ***3331
Antall trykkerier 55
Antall distribusjonsselskaper 33
   
Antall årsverk930978
Opplag per 31.12204 040213 593
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)348 331368 425
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)234 933160 791
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)13,7 mill14,2 mill
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)5,9 mill4,7 mill
   
Antall aksjonærer895876
Antall aksjer (1000)48 927  48 927
Resultat per aksje1,861,98
Utbytte per aksje1,00 1,75
Direkteavkastning4,1%6,7%
   
Aksjekurs per 31.1221,0025,50 
Børsverdi per 31.121 0271 248

 

*** - Inkludert Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen som overtas med virkning fra 1. januar 2015.

Økonomiske nøkkeltall

 

Omsetning og EBITDA

* - EBITDA justert for engangseffekter

 

 201220132014
EBITDA-margin*14,9%13,4%10,3%

* - tall justert for engangseffekter


Fordeling av eksterne inntekter i Polaris Media

 

Utvikling i digitale annonseinntekter

 

 

Utbytte Polaris Media ASA

Utbytte i NOK, avkastning i prosent

 

Brukerposisjoner

 

Utvikling i daglige brukere på nett og mobil

Daglige brukere, brutto, snitt 4. kvartal. Kilde: TNS Scores ekskl. Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen, tall i tusen

 

Utvikling i sidevisninger på nett og mobil

Sidevisninger per uke, snitt 4. kvartal. Kilde: TNS Scores ekskl. Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen, tall i millioner


Opplagsutvikling

Tellende opplag


Lesertall

Daglige lesere på papir, tall i tusen. Kilde: TNS Forbruker & Media. Kun medregnet mediehus som har målinger alle år (dvs. eksklusive Hitra-Frøya, Sunnmøringen, Fjuken, Vigga og Dølen).

Legg til i min rapport

Dette er Polaris Media

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert og børsnotert ved sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA) og Harstad Tidende Gruppen AS den 20. oktober 2008. Konsernet ble, etter oppkjøpet av Edda Medias enheter på Nordvestlandet i april 2009, det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og er i dag Norges tredje største mediehus- og trykkerikonsern. Virksomheten er organisert i fire hoveddatterselskaper:

 • Adresseavisen Gruppen
 • Harstad Tidende Gruppen
 • Polaris Media Nordvestlandet
 • Polaris Trykk

Polaris Media består av 33 lokale og regionale mediehus, de fleste med ledende posisjoner i sine områder. Mediehusene har til sammen ~360.000 daglige brukere på nett, ~240.000 daglige brukere på mobil og ~715.000 daglige lesere på papir (62 prosent leserdekning i Polaris Medias markedsområde). I januar 2015 har Polaris Media, via Adresseavisen Gruppen, ervervet Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen.

Polaris Trykk er den ledende trykkeriaktøren fra Nordvestlandet til Finnmark og er en av Norges ledende trykkeriaktører med en sterk posisjon i det nasjonale siviltrykkmarkedet. Konsernet trykker totalt 76 aviser, i tillegg til et betydelig antall lokale, regionale og nasjonale oppdrag i siviltrykkmarkedet. Polaris Trykk er eneste trykkeri i Norge som kan trykke større produksjoner på glanset papir.

I tillegg eier Polaris Media viktige strategiske posisjoner i selskaper som FINN.no (10,1 %), Avisa Nordland (38 %), Cxense (12,9 %), Fanbooster (4,5 %) og Trønder-Avisa (10,1 %)

Vår visjon

Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og den foretrukne annonsekanal og markedsplass i sine regioner, med spesielt fokus på digitale og papirbaserte produkter. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Vår formålsparagraf

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan for å realisere formålet foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Våre strategiske hovedmålsetninger

 • Videreutvikle innholdsproduktene og markedsplassene for å sikre nr. 1-posisjoner og økt distribusjonskraft i alle kanaler.
 • Utvikle attraktive markedsplasser og forretningsmodeller som øker kapitaliseringen, spesielt på digitale flater.
 • Utnytte kapasiteten i trykkeriene og posisjon som ledende trykkeriaktør i markedsområdet Nordvestlandet til Finnmark, samt i det nasjonale siviltrykkmarkedet.
 • Sikre gode økonomiske resultater og finansiell handlekraft ved å tilpasse organisasjonen og kostnadsstrukturen til den nye innholdsproduksjonen og digitale inntektsmodeller.

Polaris Medias strategi er ytterligere utdypet i Styrets beretning, Konsernsjefens beretning og i redegjørelsen for Digital utvikling

 Vår redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Les mer om den redaksjonelle organiseringen i konsernet her eller gå til Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2014.

Vår rolle som samfunnsaktør

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. Grovt sett strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre selskaper har eksistert i flere hundre år. Ingen av disse bedriftene ville eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernet er gjennomgående tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst arbeid med samfunnsansvaret er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Polaris Media er kjennetegnet ved en relativt desentralisert struktur med høy grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt og at dette er kritisk for å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har Polaris Media definert felles strategiske retningslinjer for samfunnsansvar som inkluderer standarder og oppfølgingsprosedyrer.

Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her. Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund og PFU. Det skrives også egen redaksjonell årsrapport hvor samtlige ansvarlige redaktører bidrar.

Legg til i min rapport

Eierstruktur / organisasjonskart

 

Legg til i min rapport

Konsernstyret

Bernt Olufsen

1954Styreleder (ansatt i Schibsted)

Ansatt som redaktør i Schibsted Media Group siden 2011. Har tidligere jobbet som journalist i Adresseavisen og i VGs politiske avdeling, i tillegg til at han har hatt ulike lederjobber i VG - bl.a. vaktsjef, sjef for VGs politiske avdeling, redaksjonssjef, nyhetsredaktør og ansvarlig redaktør (sistnevnte i perioden 1994 – 2011). Bernt Olufsen har bred styreerfaring fra tidligere og nåværende styreverv. Han sitter p.t. i styret i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Bergens Tidende, 20 Minutes (Paris), i tillegg til at han er styreleder i Stavanger Aftenblad, Schibsted Forlag og 20 Minutos (Madrid).

Kristine Landmark

1954Nestleder (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Siviløkonom fra NHH 1978. Adm. dir. i Slettvoll Møbler AS. Ulike lederstillinger i Stokke AS (1989-2010), fra 2004 som adm. dir. Lederstillinger i Sunnmørsbanken AS (1979-1989). Nåværende styreverv inkluderer bl.a. Norway Royal Salmon ASA, Hexagon Composites ASA, Glamox ASA, Norwegian Rooms AS og Mostein Holding AS. Medlem av representantskapet i Norsk Industri og generalforsamlingen i NHO.

Stig Eide Sivertsen

1959Styremedlem, leder av revisjonsutvalget (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Stig Eide Sivertsen er utdannet fra BA (hons) Econ & M.Sc. fra University of Durham og juss grunnfag fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra stillinger som finansdirektør i Schibsted og PGS, gründer/adm. direktør i Nettavisen, økonomidirektør i Telenor Link, konserndirektør i Telenor, adm. direktør i Telenor Broadcast og konsernsjef i Opplysningen. Han er styremedlem i bl.a. Foinco, Gyldendal, EMGS og Cxense, og han eier og utvikler selskap hovedsakelig innen media.

Bente Sollid Storehaug

1967Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Bente Sollid Storehaug er digital strategidirektør i Dinamo. Hun startet sin karriere i norsk presse som tidenes yngste medlem i Norsk Redaktørforening. Senere er hun best kjent som seriegründer innen IT- og medieselskaper. På midten av 90-tallet startet hun Digital Hverdag AS og ledet dette selskapet gjennom flere fusjoner og oppkjøp frem til børsnotering i Stockholm. Siden 2000 har hun jobbet selvstendig med et 30-tall styreverv både for start-ups og børsnoterte virksomheter, og som investor og mentor for gründere i oppstartsvirksomheter. Foruten erfaring fra presse, reklame og informasjonsbransjen, har hun deltatt som rådgiver i E-Forum Norge under tre ulike næringsministre. De tre siste årene har hun vært medgründer og styreleder i selskapet DotGlobal AS, som har kjøpt rettighetene til topplevel-domenet .global. Hun er også aktiv medgründer i Cloudnames AS. Hun har bachelorgrad i statsvitenskap, er godkjent kommunikasjonsrådgiver fra Norges Markedshøyskole og har nettopp fullført coaching, mentoring og positiv psykologi ved BI.

Bente Rathe

1954Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Utdannet MBA, University of Denver (1986). Fra 2002 selvstendig næringsdrivende (styregrossist og seniorrådgiver). Visekonsernsjef i Gjensidige NOR frem til 2002. Nåværende tillitsverv: styreleder i Ecohz AS og Cenium AS. Styremedlem i Svenska Handelsbanken AB (Sverige), Home Invest AS, Nordic Choice Hospitality Group AS, Aker Kværner Holding AS og Statens pensjonsfond utlands etikkråd. Tidligere nestleder i Norsk Hydro ASA (inntil oktober 2012), har vært styremedlem i Statoil ASA, Innovasjon Norge og Kongsberg Automobile ASA, samt styreleder i flere datterselskaper innen Gjensidige Nor.

Lars Svensson

1952Styremedlem, medlem av revisjonsutvalget (ansatt i NWT Media)

Økonomiutdannet og ansatt i revisjonsbyrå (1971-77). Tidligere ansatt i AB Nordvästra Skånes Tidningar (økonomisjef og adm. direktør) og Helsingborgs Dagblad AB (adm.direktør). Styreverv i Nya Wermlands-Tidningens AB, NWT Media AS og Bergens Tidende AS.

Trond Berger

1957Styremedlem, medlem av revisjonsutvalget (ansatt i Schibsted)

Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og har befalsskole (1977). Tiltrådte som konserndirektør i Schibsted ASA i 1999 og har ansvaret for virksomhetsområdene økonomi, finans, investor relation, merger and acquisition, og IT. Trond Berger kom fra stillingen som investeringsdirektør i Stormbull (1998). Tidligere konserndirektør (CFO) i Nycomed ASA og konserndirektør for strategi og forretningsutvikling i Nycomed Amersham (1997-98). Han var partner i Arthur Andersen i perioden 1981-92. Berger sitter i styret i en rekke Schibsted-selskaper.

Terje Eidsvåg

1966Styremedlem (representerer ansatte)

Terje Eidsvåg er utdannet cand. mag. ved NTNU og har siden 1996 vært journalist i Adresseavisen. Eidsvåg er tidligere medlem av Norsk Journalistlags landsstyre, arbeidsutvalg og forhandlingsutvalg og sitter i dag i kontrollkomiteen og eierskapsutvalget til journalistlaget.

Marianne Leite

1976Styremedlem (representerer ansatte)

Marianne Leite (Parat Media) er utdannet innen reiseliv og turisme og har også jobbet med prosjekter innen reiselivet. I tillegg har hun studert engelsk og mediekunnskap. Leite begynte i Harstad Tidende i 2005 og jobber i dag som medierådgiver i avisen. I tillegg har hun erfaring fra bemanningsbransjen og har jobbet en periode med lønn/personal innen regnskapsbransje og skipsindustri.

Rune Setsaas

1970Styremedlem (representerer ansatte)

Utdannet trykker med fagbrev. Ansatt i tidligere Adressa Trykk, nå Polaris Trykk Trondheim, i 2000. Mangeårig styremedlem i Polaris Trykk Trondheim AS og Polaris Trykk AS. Medlem av konsernutvalget i Polaris Media. Medlem av tariff/bransjeråd avis Fellesforbundet. Klubbleder for Trykkeriklubben Polaris Trykk Trondheim.

Legg til i min rapport

Konsernledelsen

Konsernledelsen (KL) i Polaris Media består av seks toppledere. Under ledelse av konsernsjef Per Axel Koch har denne gruppen ansvar for eierstyringen og den løpende driften i de ulike virksomhetene og for alle aktiviteter på tvers i konsernet.

Det meste av virksomheten i konsernet er organisert i fire hoveddatterselskap med egne styrer. De operative lederne for hoveddatterselskapene er alle med i KL. I tillegg er ansvarlig redaktør i det største mediehuset, Adresseavisen, og CFO, som også leder arbeidet med større prosjekter og forretningsutvikling i konsernet, med i KL. Konsernledelsen utøver et aktivt og strategisk eierskap til de fire hoveddatterselskapene, mens lederne for hoveddatterselskapene står for den operative driften. Mye av arbeidet med utvikling og effektivisering som omfatter hele eller store deler av konsernet, er organisert som prosjekter hvor medlemmer i KL er sentrale i styringen og ofte delaktige i gjennomføringen.

Per Axel Koch

1961Konsernsjef

Per Axel Koch er utdannet siviløkonom ved NHH i 1985 og tok høyere avdeling ved NHH i 1985-1987. Han har erfaring fra stillinger som stipendiat/prosjektkonsulent i Wilh. Wilhelmsen Ltd (1985-1988), konsulent i McKinsey & Co (1988-1991), direktør (1991-92), viseadministrerende direktør (1993-95) og administrerende direktør i Adresseavisen ASA (1996-2006). Koch var konsernsjef i Adresseavisen ASA 2007-2008, i tillegg til at han har vært daglig leder i Adresseavisens Pensjonskasse fra 1994 til 2012. Konsernsjef i Polaris Media ASA fra starten i 2008.

Koch sitter som styreleder i alle hoveddatterselskapene i Polaris Media, og er styremedlem i Finn.no, Trønder-Avisa og styreleder i Papirkjøp AS. Han har tidligere vært styreleder i Sparebank1 SMN i perioden 2001 - 2013. Han er også styreleder i Midt-Norsk Jazzsenter.

Per Olav Monseth

1979CFO med ansvar for prosjekt og forretningsutvikling

Monseth er utdannet siviløkonom i 2004 med spesialisering i finans ved NHH og Indian Institute of Management. Monseth har også grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen og Befalsskolen for Marinen (BSMA). Monseth har vært Vice President i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg og konsulent i McKinsey & Co.

Monseth er nestleder i styret i Adresseavisen Gruppen, Adresseavisen, Harstad Tidende Gruppen og Polaris Media Nordvestlandet, og styremedlem i Polaris Trykk og Cxense ASA. Videre er Monseth styreleder i Polaris Regnskap og daglig leder i Adresseavisens Pensjonskasse.

Monseth har hovedansvar for finans og økonomi i Polaris Media med tilleggsansvar for konsernprosjekter og forretningsutvikling i konsernet.

Tove Nedreberg

1963Administrerende direktør i Adresseavisen / Adresseavisen Gruppen

Tove Nedreberg har utdannelse i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole (BBA, 1985). Hun har erfaring fra stillinger som budsjettsjef og økonomisjef i Norges Handels- og Sjøfartstidende AS, økonomisjef og assisterende direktør i Aftenposten AS og økonomidirektør i Adresseavisen ASA. Nedreberg var viseadministrerende direktør i Adresseavisen ASA fra 2003 til 2008. Har vært administrerende direktør i Adresseavisen AS og Adresseavisen Gruppen fra 2008. I tillegg til Adresseavisen, består Adresseavisen Gruppen av syv lokale mediehus i Trøndelag og på Helgeland, eget distribusjonsselskap og selskap for telefonsalg/tjenester. Adresseavisen har flere konsernoppgaver for Polaris Media gjennom kompetansesenter marked (bedrift og privat), IT og digital utvikling. Tove Nedreberg er stedfortreder for konsernsjef i Polaris Media.

Nedreberg er nestleder i hovedstyret i MBL (Mediebransjens Landsforening), styremedlem i NHO Trøndelag og styremedlem i Salmar ASA.

Arne Blix

1954Sjefredaktør Adresseavisen

Arne Blix er utdannet cand. jur. fra Universitet i Oslo i 1986. Journalist i Bladet Tromsø (1976-79), VG (1979-85) og Adresseavisen (1985-87). Ansvarlig for etableringen av Journalistutdanninga i Nord-Norge (1987-89). Redigerer i Ukeadressa (1989-92). Redaksjonssjef og redaktør med ansvar for produkt- og kompetanseutvikling i Adresseavisens redaksjon (1992-2000), nyhetsredaktør (2000-04), ansvarlig for tabloidkonverteringen (2004-06) og sjefredaktør i Adresseavisen fra 2006.

Blix er styreleder i Norsk Presseforbund, nestleder i Norsk Redaktørforening og medlem av Rådet for anvendt medieforskning. Var leder for redaktørforum i Polaris Media 2008-2014.

Blix vil fratre stillingen som sjefredaktør innen 1. juni 2015.

Harald H. Rise

1959Administrerende direktør i Polaris Media Nordvestlandet og Harstad Tidende Gruppen

Harald H. Rise er utdannet cand.mag. og har journalistutdanning fra USA. Han har yrkeserfaring som journalist og vaktsjef i Sunnmørposten (1985-93), informasjonssjef i Ulsteinkonsernet (1993-94), ansvarlig redaktør (1994 – 2007) og administrerende direktør (2002– 07) i Sunnmørsposten og konserndirektør i Edda Media (2007-09).

Rise er i dag adm. dir. både i Polaris Media Nordvestlandet AS (PMNV) og Harstad Tidende Gruppen AS (HTG). Under disse selskapene er det bortimot 30 andre hel- og deleide selskap, inkludert 23 mediehus. Han er styreleder i Sunnmørsposten AS, Romsdals Budstikke AS, Nordvest Distribusjon AS, Harstad Tidende AS, iTromsø AS og Nordavis AS. Videre er han styremedlem i Avisa Nordland AS og varamedlem til styret i Trønder-Avisa AS.

Steinar Bakken

1950Administrerende direktør i Polaris Trykk

Steinar Bakken er utdannet bedriftsøkonom, avla svenneprøve som trykker i 1970 og mesterbrev i boktrykkerfaget i 1971. Bakken har over 40 års erfaring fra trykkeribransjen fra stillinger som rotasjonstrykker, produksjonssjef i rotasjonen og ansvarlig for pakkeri- og plateavdelingen i Adresseavisen. Bakken har siden januar 1999 vært administrerende direktør i Adressa-Trykk og er nå administrerende direktør i Polaris Trykk.

Legg til i min rapport

Virksomhetsområdene

Polaris Media består av driftssegmentene Adresseavisen Gruppen (inkl. 10,1 % eierandel i FINN.no), Polaris Media Nordvestlandet, Harstad Tidende Gruppen (inkl. 38 % i Avisa Nordland), Polaris Trykk og Polaris Eiendom. I tillegg eier Polaris Media 10,1 % av Trønder-Avisa, 12,9 % av Cxense ASA og 4,5 % av Fanbooster AS.

 

Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen Gruppen består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Innherreds Folkeblad og Verdalingen (98 %) samt Brønnøysunds Avis (69 %). Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon, deleide Trøndelagspakken, Levanger-Avisa (55 %), Hitra-Frøya (49 %), morselskapet Adresseavisen Gruppen, Hoopla AS (20 %) og FINN.no AS (10,1 %). I januar 2015 har Adresseavisen Gruppen kjøpt alle aksjene i mediehusene Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen fra Amedia.

 

Økonomiske nøkkeltall:


Brukerposisjoner:

* - Inkl. Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjuken (59 %), Vigga (59 %), Dølen (50 %), Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt og Fjordabladet (42 %). I tillegg inngår Nordvest Distribusjon AS og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS.

Økonomiske nøkkeltall:

Brukerposisjoner:

Harstad Tidende Gruppen

Harstad Tidende Gruppen består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96 %), Troms Folkeblad, Framtid i Nord, Andøyposten (79 %), Altaposten (84 %), Sortlandsavisa (80 %), Vesteraalens Avis, Sør-Varanger Avis (19 %), Avvir (26 %), Ruijan Kaiku (51 %), annonsesamkjøringen iNord, samt gruppens multimediale selskaper HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL.no) i tillegg til morselskapet Harstad Tidende Gruppen AS.

Økonomiske nøkkeltall:

Brukerposisjoner:

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord samt felleskontrollert virksomhet sammen med A-pressen (50 %) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger, som eier 100 % av Norsk Avisdrift (Byavisa) og Norpost Midt-Norge (er avviklet i 2014).

Økonomiske nøkkeltall:

Legg til i min rapport

Digital utvikling i Polaris Media

En lavspentledning falt ned mellom to hus, traff en annen ledning og skapte et gnistregn som satte fyr på lyngen. Sterk vind spredte flammene raskt i den tørre og snøløse vegetasjonen. Slik ble tettstedet Uran i Flatanger i Nord-Trøndelag 27. januar 2014 arnested for den verste brannen i Norge etter krigen. 90 bygninger ble ødelagt eller skadet. Folk ble husløse. Generasjoners minner fra liv og virke ble borte. To dager senere brøt en ny lyngbrann ut på Frøya i Sør-Trøndelag, og samme dag forårsaket et steinras en stor flodbølge som rammet bygda Statland i Nord-Trøndelag. Naturen viste muskler.

Våre lokale mediehus ble raskt viktigste kilde til nyheter, overblikk over hva som skjedde, informasjon fra myndigheter og arena for å stille spørsmål og få svar. Aldri før har flere henvendt seg til våre digitale tjenester for å bli oppdatert. Det ble en test på mediehusenes digitale beredskap og evne til å levere der og da på alle kanaler. Og mediehusene leverte.

Totalt hadde våre mediehus 18 millioner sidevisninger på nett og 6,2 millioner sidevisninger på mobil i uke 5, en rekord som fremdeles står. Men det er ikke bare trafikkvolumet som er imponerende. Også måten hendelsene ble dekket på viser med tydelighet at de «tradisjonelle avishusene» for alvor har tatt steget over i den digitale hverdagen og er blitt heldigitale mediehus – store som små. Hitra-Frøya, med fem redaksjonelle årsverk, ga sine brukere sanntids nyhetsdekning på nett med tekst oversatt til flere språk, bildegallerier, video og løpende dialog med leserne. I tillegg produserte mediehuset løpende oppdaterte kart som viste utbredelsen av brannen, sendte live web-TV og brukte droner for å filme oversiktsbilder over brannens herjinger. Dette viser til det fulle at størrelse er ikke et hinder i den digitale tidsalder.

Digital transformasjon og produktutvikling

2014 har for Polaris Media vært et år med sterkt fokus på digital transformasjon og gjennomføring av viktige strategiske satsninger. Bruken av mediehusenes mobile tjenester og inntjeningen fra denne kanalen har hatt sterk vekst. Flere av mediehusene har også utviklet nye, betalte innholdsprodukter, samtidig som de åpne digitale tjenestene videreutvikles med økt grad av brukertilpasning og styrket innhold, både i form av tekst og video.

Det digitale utviklingsarbeidet i 2014 har resultert i flere nylanseringer og utmerkelser:

 • Schibsteds identitets- og betalingssystem, SPiD, ble innført som felles påloggings- og betalingsløsning for alle mediehus i Polaris Media. Dette la fundamentet for at mediehusene i 2014 kunne tilby sine abonnenter full digital tilgang til alt innhold, gjennom nye abonnementsmodeller som inkluderer premium innhold (pluss-innhold) på nett og e-avis. Adresseavisen, Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke har lansert pluss-løsninger i 2014, og utrullingen vil fortsette med bl.a. Hitra-Frøya, iTromsø, Harstad Tidende, Folkebladet og Framtid i Nord i 2015.
 • Den digitale distribusjonsplattformen til Polaris Media er i stadig utvikling, blant annet for å møte den sterkt økende bruken på mobile enheter. Brukerne merker disse utbedringene primært i kortere lastetid, økt stabilitet og bedre brukeropplevelser.
 • Alle mediehus i Polaris Media har i løpet av 2014 fått tilgang til felles redaksjonelle og kommersielle sanntids innsiktsverktøy, utviklet i tett samarbeid med teknologileverandøren Cxense, for å styrke kompetansen om brukernes adferd og hvordan våre tjenester konsumeres.
 • Adresseavisen har gjennom flere år jobbet med «big data» og anbefalingsteknologier for å tilby leserne mer relevant innhold og bedre leseropplevelser. Løsningene har gjennom 2014 blitt videreutviklet i samarbeid med Cxense og rullet ut til flere mediehus hvor de bidrar til å øke trafikk, relevans og besøkstid på våre digitale tjenester. I januar 2015 ble et konsortium ledet av Adresseavisen/Polaris Media, NTNU, Cxense og det finske forskningssenteret VTT gitt en prosjektramme på 40 mill. fra Forskningsrådet for å videreutvikle anbefalings- og personaliseringsteknologier gjennom programmet «Brukerstyrt Innovasjonsarena» (BIA).
 • Sunnmørsposten har vært en pioner innen «datastøttet journalistikk» og har utviklet nye måter å bruke data på, som informasjonskilde og i grafisk fremstilling. Adresseavisen og Sunnmørsposten har det siste året opprettet egne utviklerteam som jobber dedikert med datastøttet journalistikk, og har vunnet flere priser for arbeidet. Sunnmørsposten vant prisen «Årets lokale nettsted» under «Årets Mediepriser 2014» i regi av MBL.
 • Polaris Media styrket satsningen på sosiale medier, særlig ved å bygge kompetanse om redaksjonell og kommersiell anvendelse i mediehusene. Som et ledd i denne prosessen har Polaris Media inngått en samarbeidsavtale med Fanbooster om bruk av deres teknologi, noe som også innebærer tilgang til markedsledende spisskompetanse.
 • Sunnmørsposten har vært pilot på målrettet annonsering og har oppnådd gode resultater og økt effekt for annonsørene. Adresseavisen har også jobbet med tilrettelegging av infrastruktur for målrettet annonsering i 2014, i tett samarbeid med Schibsted. Målrettede produkter vil i 2015 bli tilgjengelig for flere mediehus gjennom samkjøringer.
 • Flere mediehus har satset sterkt på å øke bruken av levende bilder, både redaksjonelt og kommersielt, og Adresseavisen har også utviklet egne underholdningskonsepter, bl.a. animasjonsserien «Agent RRR», som også ble publisert av Bergens Tidende og Aftenposten.

Sterk digital vekst

I tillegg til løpende utvikling av nye digitale produkter og tjenester, har mediehusene et sterkt fokus på å utvikle innholdsproduktet og tilpasse publiseringen til «den nye mediehverdagen». Blant annet har mediehusene tilpasset publiseringsfrekvens og turnuser, styrket den digitale kompetansen og innsikten i brukernes adferd, og tatt steget til å tenke «digitalt først». Arbeidet har gitt resultater, både redaksjonelt og kommersielt.

Trafikk*20132014Endring
Daglige brukere mobil128 820206 674+60%
Daglige brukere nett og tablet349 297347 445-1%
Sidevisninger per uke - mobil3,7 mill5,5 mill+52%
Sidevisninger per uke - nett og tablet13,5 mill13,7 mill+1%
Sidevisninger per uke - totalt17,2 mill19,2 mill+12%
    
Annonseinntekter20132014Endring
Digitale annonseinntekter176 mill207 mill+18%
Andel digitale annonseinntekter
av totale annonseinntekter
20,3 %25,9 %+5,6%
    
Digitale abonnenter20132014Endring
Antall abonnenter med digital betalt tilgang10 682146 679N/A


* Trafikktall er gjennomsnitt for året. Tall er eksklusive Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen som ble kjøpt med virkning fra 1.1.2015. Trafikktall inkluderer Trønder-Avisa.

Digitalt utviklingsarbeid på flere plan

Adresseavisen utgjør den viktigste digitale utviklingsenheten i Polaris Media, hvor IT-avdelingen utvikler felles tekniske infrastrukturløsninger i konsernet, og Medielaben er konsernets felles digitale utviklingsenhet hvor den spissede utviklingskompetansen sitter. Polaris Media har felles ressurser med spesialkompetanse innenfor redaksjonell utvikling, annonse- og privatmarked samt analyse, produkt- og forretningsutvikling innen «big data» og sosiale medier.

Digital spisskompetanse er viktig for å lykkes med digital utvikling og vekst. Tilgangen til spisskompetanse sikres både gjennom å utvikle intern kompetanse og ved å ha tilgang til formelle allianser, utvalgte samarbeidspartnere og uformelle nettverk. Polaris Media samarbeider med Schibsted redaksjonelt, kommersielt og innen svært viktige utviklingsløp, inkludert Schibsteds utviklingsselskap i Krakow og Gdansk i Polen, hvor Polaris Media har to egne utviklingsteam.

Polaris Media er dermed tett på innovasjon og utvikling i et av verdens ledende mediekonsern. Videre er Polaris Media partner i innovasjonsnettverket NxtMedia. Der tilrettelegges det for prosjekter med aktører fra kunnskapsmiljøer som NTNU, høgskolene i Nord-Trøndelag og på Sunnmøre, samt entreprenører, start-ups, andre mediebedrifter og teknologiselskaper. Polaris Media har også tette samarbeidsrelasjoner til flere teknologileverandører, blant annet Cxense innen «big data» og Fanbooster innen «sosiale media», selskaper konsernet også er medeier i. 

Digital konsernstrategi

Det digitale strategiarbeidet vektlegger å utvikle digitale mediehusstrategier, med spesifikke satsninger innen betalt innhold, mobil, levende bilder, «big data» og sosiale medier.

Mediehusstrategier og betalt innhold

Polaris Media består av 33 mediehus med svært ulik størrelse og digital modenhet. Alle mediehus har jobbet med å sette digitale mål og utforme egne tiltak og handlingsplaner, og det er etablert prosesser for oppfølging i regionene.

Å være den ledende nyhetsformidleren lokalt og regionalt er en forutsetning for å lykkes digitalt, og de mindre mediehusene fokuserer primært på å bygge ledende digitale posisjoner. Videre arbeider mediehusene med å øke kapitaliseringen på de sterke brukerposisjonene de har i dag, i alle kanaler. Når mediehusene har etablert ledende lokale posisjoner på gratisnettstedene, vurderes modeller for betalt innhold på nett og mobil.

Mobil og levende bilder

Mobile enheter har bidratt til å endre folks medievaner betydelig, og de har endret måten mediehusene jobber på. Enten journalistene bruker mobilen som arbeidsverktøy «live» fra felt, eller man bruker bilder og video som leserne har tatt med sine telefoner, så har det medført at nyhetene kommer raskere ut og når et bredere publikum.

Samtidig har mediedøgnet endret seg; mobilen brukes til å lese nyheter hele døgnet. Mediehusene har i 2014 videreført arbeidet med å tilpasse publiseringsfrekvens og turnus til nye forbruksmønster, og skapt betydelig økt trafikk fra den mobile kanalen.

Levende bilder er, sammen med mobil, det området hvor mediebyråene forventer sterkest annonsevekst i årene som kommer. Mediehusene har gjennom 2014 jobbet med å øke bruken av levende bilder i nyhetsformidlingen, og enkelte mediehus har gjort seriesatsninger og laget animasjonsserier for å prøve ut nye formater.

«Big data»

Kampen om brukernes og annonsørenes oppmerksomhet er større enn noen gang, noe som øker forventningene til mediehusene. De må tilby bedre og mer relevante produkter og mer effektive og målrettede annonser. Verktøyene som muliggjør dette, har tidligere vært forbeholdt de store globale teknologiselskapene, men med økt tilgjengelighet til datakraft og teknologi, har «big data» på kort tid blitt en av de viktigste satsningsområdene i mediebransjen. Polaris Media har i 2014 etablert en egen kompetansegruppe som jobber dedikert med «big data». Målsetningen er:

 • Å øke innsikt om bruken av våre digitale produkter og øke digital kompetanse i mediehusene – både redaksjonelt og kommersielt.
 • Å tilby bedre og mer relevante brukeropplevelser, økt trafikk og økt engasjement hos leserne.
 • Å tilby mer relevante og effektive annonseprodukter, og øke utnyttelsen av varelageret.
 • Å øke salget av digitale abonnement og hindre frafall.

Bruken av «big data»-verktøy har økt vesentlig gjennom 2014. Blant annet har alle mediehusene etablert sanntids innsiktsløsninger, bruken av innholdsanbefalinger er videreutviklet og rullet ut til flere mediehus, det er oppnådd gode resultater med målrettet annonsering og vi har dataverktøy som kan optimere digitalt abonnementsalg. Bruk av «big data»-verktøy er fremdeles i en tidlig fase og forventes å øke sterkt i 2015.

Sosiale medier

I 2014 har Polaris Media styrket sin satsning på sosiale medier. Hovedmålsettingen er å bygge kompetanse i mediehusene og å gjøre mediehusene bedre i stand til å utnytte mulighetene i sosiale medier, både redaksjonelt og kommersielt. Redaksjonelt er kompetanse om sosiale spredningsmekanismer viktig for å nå ut med innholdet. Kommersielt er sosiale medier blitt en betydelig markedsføringskanal, der mediehusene kan tilby rådgivning og markedsføringsløsninger til sine kunder.

Polaris Media kjøpte i 2014 4,5 prosent av Fanbooster, et softwareselskap som leverer en komplett markedsføringsplattform for sosiale medier. Selskapet innehar en spisskompetanse på sosiale medier, og samarbeidet med Fanbooster gir mediehusene tilgang på både nødvendig teknologi og kompetanse som kreves for å lykkes i arbeidet med sosiale medier.

Legg til i min rapport

Nye muligheter i trykkmarkedet

September 2014 markerte en spennende start for Polaris Trykk. Ved Polaris Trykk Trondheim ble det installert en trykkpresse med muligheter til å trykke både forbedret coldsetkvalitet (avispapirprodukter) og heatsetprodukter (glanset papir). Dette gir nye inntektsmuligheter. Den nye pressen er også meget kostnadseffektiv.

Komplekst prosjekt gjennomført med minimale konsekvenser for kunder

Installasjon av ny trykkpresse på Heimdal har vært et prosjekt med betydelig kompleksitet. Først demontering av den ene halvdelen av den gamle KBA-trykkpressen for å få plass til den nye trykkpressen. Installasjon av den nye KBA Cortina-trykkpressen, oppstart av ny presse, samt demontering av siste del av den gamle KBA-trykkpressen, ble gjennomført med tilnærmet normal drift og minimale konsekvenser for kundene.

I tråd med den oppsatte planen ble Adresseavisen den 27. august produsert på den nye trykkpressen. Det var noen tekniske utfordringer i starten, men dette er under kontroll, og produksjonene gjennomføres med stadig bedre resultater. Innkjøringsperioden er gjennomført uten større konsekvenser for kundene, og produksjonsstabiliteten er i stadig bedring.

Effektivisering ved hjelp av ny teknologi

Det er store forventninger til økt effektivitet som følge av den nye trykkteknologien. Den nye pressen har automatisk plateinnlegg og evner å stille inn trykkfarge på mye kortere tid enn den gamle. Dette medfører kort oppstartstid, samt lavere oppstartsmakulatur. I tillegg er det forventet lav produksjonsmakulatur.

I sum bidrar dette til å styrke Polaris Trykk og Polaris Medias konkurranseevne, nå og i fremtiden. Spesielt vil KBA Cortina-trykkpressen spille en vesentlig rolle i mulighetene til å konsolidere kapasitet ved behov. Med bedre og optimalisert planlegging av oppdrag, vil det være mulig å produsere et større volum på en effektiv måte, blant annet på grunn av meget kort tid til omstilling mellom produksjonene.

Spennende markedsmuligheter

Den nye trykkpressen gir Polaris Trykk og Polaris Media muligheten til å konkurrere om nye produkter og inntekter. Som snart det eneste trykkeriet i Norge, kan Polaris Trykk levere trykk på glanset papir. Dette er et produkt som etterspørres i stadig større grad hos aviskunder og siviltrykkunder. Polaris Trykk har muligheten, som det eneste avistrykkeriet i Norge, til å trykke 32 sider i renskåret tabloid på glanset papir (heatset), og større sidetall med ekstra bearbeiding i pakkeriet (sammenstifting).

Utover muligheten til å trykke heatset, satser Polaris Trykk på å etablere et marked for forbedret coldset. Dette er trykk på tykkere papir med en forbedret trykkvalitet sammenlignet med tradisjonelle avisprodukter. Et slikt produkt er ettertraktet i siviltrykkmarkedet og er et kostnadseffektivt alternativ til mer kostbart trykk på glanset papir.

Allerede i løpet av desember 2014 trykket Polaris Trykk de første kommersielle produktene på glanset papir. Dette var ca. 14 dager før den planlagte starten av heatsetproduksjon. Det jobbes godt i markedet for å synliggjøre de mulighetene Polaris Trykk kan levere.

2014 har vært et krevende år for Polaris Trykk, samtidig som de nye mulighetene styrker konkurransekraften i nye og eksisterende kundemarkeder.

Legg til i min rapport

Rapport fra konserntillitsvalgt

2014 ble det mest hektiske og mest utfordrende året jeg har opplevd i løpet av mine fire første år som konserntillitsvalgt i Polaris Media.

Diskusjoner og forhandlinger rundt nye nedbemanningstiltak, kostnadskutt, sluttpakker, AFP-tilbud, endring av pensjonsordninger, arbeidskonflikter, kompetansekartlegging, helseforsikringer, medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøundersøkelser etc, gjorde at det ble mange reiser til enkeltbedrifter og enda flere telefoner og e-poster fra og til tillitsvalgte og lokale ledere.

Året viste meg at det er mange i konsernet som har behov for en sentral tillitsvalgt som de kan støtte seg på når det dukker opp problemer man ikke er vant til i hverdagen. Jeg fikk dessuten oppleve at det ikke bare er menig ansatte og tillitsvalgte som har behov for noen å rådføre seg med. Også mange av de lokale lederne tok kontakt for å få min vurdering av diskusjoner som hadde oppstått.

Dette har forsterket min oppfatning av at det nå er presserende for Polaris Media å få på plass en sentral HR-funksjon, som kan bistå de mange lokale lederne rundt om i konsernets nærmere 40 bedrifter når spesielle situasjoner dukker opp. I en fra før hektisk hverdag klarer de ikke å oppdatere seg eller å skaffe seg kunnskap nok om alle detaljer i de personalprosessene som de blir pålagt å kjøre. Da hadde det vært fornuftig om de hadde et sted å gå til sentralt i konsernet for hjelp.

De tillitsvalgtes konsernutvalg har tatt opp manglende sentral HR-funksjon med konsernledelsen ved flere anledninger de siste årene og fant det nødvendig igjen å etterlyse dette i et brev til konsernsjefen mot slutten av 2014. Mitt ønske for 2015 er at dette endelig kommer på plass.

Jeg er fornøyd med at samarbeidet mellom konsernledelse og konserntillitsvalgt fortsatt preges av gjensidig åpenhet og tillit. Det gjør at Polaris Media frem til nå har klart å gjennomføre store omstillinger, kutt og nødvendige tilpasninger til nye utfordringer med minst mulig støy internt, i motsetning til hva vi har sett i andre norske mediekonsern.

I de krevende tidene som mediebransjen nå opplever er det svært viktig at ledelse og tillitsvalgte har tett og god dialog, slik at man sammen kan løse de utfordringer som er og som vil komme. En motivert stab vil være et av de viktigste parametere for å lykkes med de utfordringer vi står overfor.

I tillegg til faste møter med konsernutvalget (KU), som består av de øverste tillitsvalgte i Polaris Media samt ansattrepresentantene i konsernstyret, har jeg også deltatt på årsmøtene for underkonsernutvalgene i TAG (Tillitsvalgtes Utvalg Adresseavisen Gruppen), TUN (Tillitsvalgtes Utvalg Nordvestlandet), SAMU (Samarbeidsutvalget for tillitsvalgte i Harstad Tidende Gruppen) og UKU TRYKK (Underkonsernutvalget for tillitsvalgte i trykkeriene).

Jeg har også i 2014 besøkt de fleste bedriftene i Polaris Media minst én gang. Slike besøk vil jeg fortsatt prioritere. Tett kontakt med tillitsvalgte og lokal ledelse er nødvendig for å kunne ta pulsen på virksomhetene og forstå hvordan hverdagene oppleves i de enkelte bedriftene.

I tillegg er informasjon alltid viktig. I løpet av 2014 sendte jeg ut 24 utgaver av min «internavis» Polarisposten, hvor nyheter om hva som rører seg i konsernet og mediebransjen generelt har vært blant temaene. Tilbakemeldingene jeg får, bekrefter at denne informasjonsavisen blir satt stor pris på av alle mottakere.

 

Ulf Dalheim
Konserntillitsvalgt
Polaris Media ASA

Legg til i min rapport