Digital utvikling i Polaris Media

En lavspentledning falt ned mellom to hus, traff en annen ledning og skapte et gnistregn som satte fyr på lyngen. Sterk vind spredte flammene raskt i den tørre og snøløse vegetasjonen. Slik ble tettstedet Uran i Flatanger i Nord-Trøndelag 27. januar 2014 arnested for den verste brannen i Norge etter krigen. 90 bygninger ble ødelagt eller skadet. Folk ble husløse. Generasjoners minner fra liv og virke ble borte. To dager senere brøt en ny lyngbrann ut på Frøya i Sør-Trøndelag, og samme dag forårsaket et steinras en stor flodbølge som rammet bygda Statland i Nord-Trøndelag. Naturen viste muskler.

Våre lokale mediehus ble raskt viktigste kilde til nyheter, overblikk over hva som skjedde, informasjon fra myndigheter og arena for å stille spørsmål og få svar. Aldri før har flere henvendt seg til våre digitale tjenester for å bli oppdatert. Det ble en test på mediehusenes digitale beredskap og evne til å levere der og da på alle kanaler. Og mediehusene leverte.

Totalt hadde våre mediehus 18 millioner sidevisninger på nett og 6,2 millioner sidevisninger på mobil i uke 5, en rekord som fremdeles står. Men det er ikke bare trafikkvolumet som er imponerende. Også måten hendelsene ble dekket på viser med tydelighet at de «tradisjonelle avishusene» for alvor har tatt steget over i den digitale hverdagen og er blitt heldigitale mediehus – store som små. Hitra-Frøya, med fem redaksjonelle årsverk, ga sine brukere sanntids nyhetsdekning på nett med tekst oversatt til flere språk, bildegallerier, video og løpende dialog med leserne. I tillegg produserte mediehuset løpende oppdaterte kart som viste utbredelsen av brannen, sendte live web-TV og brukte droner for å filme oversiktsbilder over brannens herjinger. Dette viser til det fulle at størrelse er ikke et hinder i den digitale tidsalder.

Digital transformasjon og produktutvikling

2014 har for Polaris Media vært et år med sterkt fokus på digital transformasjon og gjennomføring av viktige strategiske satsninger. Bruken av mediehusenes mobile tjenester og inntjeningen fra denne kanalen har hatt sterk vekst. Flere av mediehusene har også utviklet nye, betalte innholdsprodukter, samtidig som de åpne digitale tjenestene videreutvikles med økt grad av brukertilpasning og styrket innhold, både i form av tekst og video.

Det digitale utviklingsarbeidet i 2014 har resultert i flere nylanseringer og utmerkelser:

 • Schibsteds identitets- og betalingssystem, SPiD, ble innført som felles påloggings- og betalingsløsning for alle mediehus i Polaris Media. Dette la fundamentet for at mediehusene i 2014 kunne tilby sine abonnenter full digital tilgang til alt innhold, gjennom nye abonnementsmodeller som inkluderer premium innhold (pluss-innhold) på nett og e-avis. Adresseavisen, Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke har lansert pluss-løsninger i 2014, og utrullingen vil fortsette med bl.a. Hitra-Frøya, iTromsø, Harstad Tidende, Folkebladet og Framtid i Nord i 2015.
 • Den digitale distribusjonsplattformen til Polaris Media er i stadig utvikling, blant annet for å møte den sterkt økende bruken på mobile enheter. Brukerne merker disse utbedringene primært i kortere lastetid, økt stabilitet og bedre brukeropplevelser.
 • Alle mediehus i Polaris Media har i løpet av 2014 fått tilgang til felles redaksjonelle og kommersielle sanntids innsiktsverktøy, utviklet i tett samarbeid med teknologileverandøren Cxense, for å styrke kompetansen om brukernes adferd og hvordan våre tjenester konsumeres.
 • Adresseavisen har gjennom flere år jobbet med «big data» og anbefalingsteknologier for å tilby leserne mer relevant innhold og bedre leseropplevelser. Løsningene har gjennom 2014 blitt videreutviklet i samarbeid med Cxense og rullet ut til flere mediehus hvor de bidrar til å øke trafikk, relevans og besøkstid på våre digitale tjenester. I januar 2015 ble et konsortium ledet av Adresseavisen/Polaris Media, NTNU, Cxense og det finske forskningssenteret VTT gitt en prosjektramme på 40 mill. fra Forskningsrådet for å videreutvikle anbefalings- og personaliseringsteknologier gjennom programmet «Brukerstyrt Innovasjonsarena» (BIA).
 • Sunnmørsposten har vært en pioner innen «datastøttet journalistikk» og har utviklet nye måter å bruke data på, som informasjonskilde og i grafisk fremstilling. Adresseavisen og Sunnmørsposten har det siste året opprettet egne utviklerteam som jobber dedikert med datastøttet journalistikk, og har vunnet flere priser for arbeidet. Sunnmørsposten vant prisen «Årets lokale nettsted» under «Årets Mediepriser 2014» i regi av MBL.
 • Polaris Media styrket satsningen på sosiale medier, særlig ved å bygge kompetanse om redaksjonell og kommersiell anvendelse i mediehusene. Som et ledd i denne prosessen har Polaris Media inngått en samarbeidsavtale med Fanbooster om bruk av deres teknologi, noe som også innebærer tilgang til markedsledende spisskompetanse.
 • Sunnmørsposten har vært pilot på målrettet annonsering og har oppnådd gode resultater og økt effekt for annonsørene. Adresseavisen har også jobbet med tilrettelegging av infrastruktur for målrettet annonsering i 2014, i tett samarbeid med Schibsted. Målrettede produkter vil i 2015 bli tilgjengelig for flere mediehus gjennom samkjøringer.
 • Flere mediehus har satset sterkt på å øke bruken av levende bilder, både redaksjonelt og kommersielt, og Adresseavisen har også utviklet egne underholdningskonsepter, bl.a. animasjonsserien «Agent RRR», som også ble publisert av Bergens Tidende og Aftenposten.

Sterk digital vekst

I tillegg til løpende utvikling av nye digitale produkter og tjenester, har mediehusene et sterkt fokus på å utvikle innholdsproduktet og tilpasse publiseringen til «den nye mediehverdagen». Blant annet har mediehusene tilpasset publiseringsfrekvens og turnuser, styrket den digitale kompetansen og innsikten i brukernes adferd, og tatt steget til å tenke «digitalt først». Arbeidet har gitt resultater, både redaksjonelt og kommersielt.

Trafikk*20132014Endring
Daglige brukere mobil128 820206 674+60%
Daglige brukere nett og tablet349 297347 445-1%
Sidevisninger per uke - mobil3,7 mill5,5 mill+52%
Sidevisninger per uke - nett og tablet13,5 mill13,7 mill+1%
Sidevisninger per uke - totalt17,2 mill19,2 mill+12%
    
Annonseinntekter20132014Endring
Digitale annonseinntekter176 mill207 mill+18%
Andel digitale annonseinntekter
av totale annonseinntekter
20,3 %25,9 %+5,6%
    
Digitale abonnenter20132014Endring
Antall abonnenter med digital betalt tilgang10 682146 679N/A


* Trafikktall er gjennomsnitt for året. Tall er eksklusive Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen som ble kjøpt med virkning fra 1.1.2015. Trafikktall inkluderer Trønder-Avisa.

Digitalt utviklingsarbeid på flere plan

Adresseavisen utgjør den viktigste digitale utviklingsenheten i Polaris Media, hvor IT-avdelingen utvikler felles tekniske infrastrukturløsninger i konsernet, og Medielaben er konsernets felles digitale utviklingsenhet hvor den spissede utviklingskompetansen sitter. Polaris Media har felles ressurser med spesialkompetanse innenfor redaksjonell utvikling, annonse- og privatmarked samt analyse, produkt- og forretningsutvikling innen «big data» og sosiale medier.

Digital spisskompetanse er viktig for å lykkes med digital utvikling og vekst. Tilgangen til spisskompetanse sikres både gjennom å utvikle intern kompetanse og ved å ha tilgang til formelle allianser, utvalgte samarbeidspartnere og uformelle nettverk. Polaris Media samarbeider med Schibsted redaksjonelt, kommersielt og innen svært viktige utviklingsløp, inkludert Schibsteds utviklingsselskap i Krakow og Gdansk i Polen, hvor Polaris Media har to egne utviklingsteam.

Polaris Media er dermed tett på innovasjon og utvikling i et av verdens ledende mediekonsern. Videre er Polaris Media partner i innovasjonsnettverket NxtMedia. Der tilrettelegges det for prosjekter med aktører fra kunnskapsmiljøer som NTNU, høgskolene i Nord-Trøndelag og på Sunnmøre, samt entreprenører, start-ups, andre mediebedrifter og teknologiselskaper. Polaris Media har også tette samarbeidsrelasjoner til flere teknologileverandører, blant annet Cxense innen «big data» og Fanbooster innen «sosiale media», selskaper konsernet også er medeier i. 

Digital konsernstrategi

Det digitale strategiarbeidet vektlegger å utvikle digitale mediehusstrategier, med spesifikke satsninger innen betalt innhold, mobil, levende bilder, «big data» og sosiale medier.

Mediehusstrategier og betalt innhold

Polaris Media består av 33 mediehus med svært ulik størrelse og digital modenhet. Alle mediehus har jobbet med å sette digitale mål og utforme egne tiltak og handlingsplaner, og det er etablert prosesser for oppfølging i regionene.

Å være den ledende nyhetsformidleren lokalt og regionalt er en forutsetning for å lykkes digitalt, og de mindre mediehusene fokuserer primært på å bygge ledende digitale posisjoner. Videre arbeider mediehusene med å øke kapitaliseringen på de sterke brukerposisjonene de har i dag, i alle kanaler. Når mediehusene har etablert ledende lokale posisjoner på gratisnettstedene, vurderes modeller for betalt innhold på nett og mobil.

Mobil og levende bilder

Mobile enheter har bidratt til å endre folks medievaner betydelig, og de har endret måten mediehusene jobber på. Enten journalistene bruker mobilen som arbeidsverktøy «live» fra felt, eller man bruker bilder og video som leserne har tatt med sine telefoner, så har det medført at nyhetene kommer raskere ut og når et bredere publikum.

Samtidig har mediedøgnet endret seg; mobilen brukes til å lese nyheter hele døgnet. Mediehusene har i 2014 videreført arbeidet med å tilpasse publiseringsfrekvens og turnus til nye forbruksmønster, og skapt betydelig økt trafikk fra den mobile kanalen.

Levende bilder er, sammen med mobil, det området hvor mediebyråene forventer sterkest annonsevekst i årene som kommer. Mediehusene har gjennom 2014 jobbet med å øke bruken av levende bilder i nyhetsformidlingen, og enkelte mediehus har gjort seriesatsninger og laget animasjonsserier for å prøve ut nye formater.

«Big data»

Kampen om brukernes og annonsørenes oppmerksomhet er større enn noen gang, noe som øker forventningene til mediehusene. De må tilby bedre og mer relevante produkter og mer effektive og målrettede annonser. Verktøyene som muliggjør dette, har tidligere vært forbeholdt de store globale teknologiselskapene, men med økt tilgjengelighet til datakraft og teknologi, har «big data» på kort tid blitt en av de viktigste satsningsområdene i mediebransjen. Polaris Media har i 2014 etablert en egen kompetansegruppe som jobber dedikert med «big data». Målsetningen er:

 • Å øke innsikt om bruken av våre digitale produkter og øke digital kompetanse i mediehusene – både redaksjonelt og kommersielt.
 • Å tilby bedre og mer relevante brukeropplevelser, økt trafikk og økt engasjement hos leserne.
 • Å tilby mer relevante og effektive annonseprodukter, og øke utnyttelsen av varelageret.
 • Å øke salget av digitale abonnement og hindre frafall.

Bruken av «big data»-verktøy har økt vesentlig gjennom 2014. Blant annet har alle mediehusene etablert sanntids innsiktsløsninger, bruken av innholdsanbefalinger er videreutviklet og rullet ut til flere mediehus, det er oppnådd gode resultater med målrettet annonsering og vi har dataverktøy som kan optimere digitalt abonnementsalg. Bruk av «big data»-verktøy er fremdeles i en tidlig fase og forventes å øke sterkt i 2015.

Sosiale medier

I 2014 har Polaris Media styrket sin satsning på sosiale medier. Hovedmålsettingen er å bygge kompetanse i mediehusene og å gjøre mediehusene bedre i stand til å utnytte mulighetene i sosiale medier, både redaksjonelt og kommersielt. Redaksjonelt er kompetanse om sosiale spredningsmekanismer viktig for å nå ut med innholdet. Kommersielt er sosiale medier blitt en betydelig markedsføringskanal, der mediehusene kan tilby rådgivning og markedsføringsløsninger til sine kunder.

Polaris Media kjøpte i 2014 4,5 prosent av Fanbooster, et softwareselskap som leverer en komplett markedsføringsplattform for sosiale medier. Selskapet innehar en spisskompetanse på sosiale medier, og samarbeidet med Fanbooster gir mediehusene tilgang på både nødvendig teknologi og kompetanse som kreves for å lykkes i arbeidet med sosiale medier.

Legg til i min rapport