Konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Ole Morten Melgård

Konsernsjefens beretning

2014 ble et krevende, men også spennende år for Polaris Media. De papirbaserte annonseinntektene falt betydelig som følge av svakere utvikling i norsk økonomi og den digitale transformasjonen. Jeg gleder meg likevel over at Polaris Media, i et utfordrende marked, styrker sine digitale posisjoner ytterligere, både når det gjelder bruk og inntekter. En digital annonsevekst på 18 prosent og vekst på 12 prosent i samlede ukentlige sidevisninger samlet på alle plattformer, viser at mediehusene i konsernet har tatt nye og viktige digitale steg. Vår klare ambisjon er at denne fremgangen skal fortsette.

Enda flere av våre mediehus har inntatt digitale nr. 1-posisjoner lokalt og regionalt, Pluss-løsninger er lansert i flere mediehus, og konsernet har rundet 200 mill. kroner i digitale annonseinntekter. Jeg er spesielt godt fornøyd med at iTromsø har inntatt den ledende digitale posisjonen i byen Tromsø, men det er også gledelig med tydelig digital fremgang for Sunnmørsposten, Framtid i Nord, VOL (Vesterålen Online), Hitra-Frøya, Fosna-Folket og Åndalsnes Avis.

Adresseavisen som det største mediehuset i konsernet, har også dette året fin digital fremgang, med sterke brukertall og høye digitale inntekter. Adresseavisen huser konsernets digitale utviklingsenhet, it-ressurssenter og kompetansesenter for brukermarked og spiller en viktig rolle for digital utvikling i konsernet. Det er likevel flott å se hvordan Sunnmørsposten, iTromsø og Hitra-Frøya også har blitt viktige digitale utviklingssentra.

Virksomheten i Polaris Trykk ble preget av installeringen av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim. Vi har forventninger til at denne investeringen skal gi konsernet flere inntektsben å stå på i en bransje preget av stor omstilling. Den nye pressen er i tillegg spesielt kostnadseffektiv. Det er fint å konstatere at Polaris Trykk har styrket sin posisjon ytterligere i det nasjonale siviltrykkmarkedet.

Jeg vil også dette året trekke frem det gode samarbeidet med de tillitsvalgte. Kommunikasjonen er preget av åpenhet og respekt. De ansatte i hele Polaris Media gjør en flott innsats for å styrke konsernets posisjoner og håndterer de digitale utfordringene på en god måte.

Det økonomiske resultatet for Polaris Media vil som tidligere år fremstå som godt, i et marked som har blitt krevende.

Vi forventer at også 2015 vil bli utfordrende med fortsatt sterk digital transformasjon og en svakere utvikling i norsk økonomi. Jeg er likevel spent og entusiastisk ved inngangen til året. Mediehusene har sterke digitale posisjoner å bygge videre på, trykkerivirksomhetene skal etablere nye inntekter med utgangspunkt i ny presseteknologi, og samtlige virksomheter gjennomfører betydelige effektiviseringstiltak. Jeg er trygg på at Polaris Media er godt rustet til å møte utfordringene i 2015.

 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport