Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2014. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Hovedtabell Polaris Media
(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)
20142013
Omsetning1 6591 745
EBITDA *243234
EBITDA før engangseffekter170234
Resultat før skatt121116
Årets resultat9197
* EBITDA inkluderer engangseffekt fra avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger
på 119 mill., samt avsetninger for omstillingstiltak på 46 mill.
  
   
EBITDA-margin (før engangseffekter)10,3%13,4%
   
Investeringer i driftsmidler8091
Investeringer i finansielle aktiva113
   
Totalkapital1 6951 782
Egenkapital676783
Netto rentebærende gjeld162157
Netto rentebærende gjeld / EBITDA **0,80,6
Likvide midler218187
** Basert på EBITDA korrigert for engangsffekter i 2014 og normaliserte ubytter fra
Finn.no AS og Avisa Nordland i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
  
   
Antall mediehus ***3331
Antall trykkerier 55
Antall distribusjonsselskaper 33
   
Antall årsverk930978
Opplag per 31.12204 040213 593
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)348 331368 425
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)234 933160 791
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)13,7 mill14,2 mill
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)5,9 mill4,7 mill
   
Antall aksjonærer895876
Antall aksjer (1000)48 927  48 927
Resultat per aksje1,861,98
Utbytte per aksje1,00 1,75
Direkteavkastning4,1%6,7%
   
Aksjekurs per 31.1221,0025,50 
Børsverdi per 31.121 0271 248

 

*** - Inkludert Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen som overtas med virkning fra 1. januar 2015.

Økonomiske nøkkeltall

 

Omsetning og EBITDA

* - EBITDA justert for engangseffekter

Økonomiske nøkkeltall

 

 201220132014
EBITDA-margin*14,9%13,4%10,3%

* - tall justert for engangseffekter

Legg til i min rapport


Fordeling av eksterne inntekter i Polaris Media

Legg til i min rapport

 

Utvikling i digitale annonseinntekter

 

 

Utbytte Polaris Media ASA

Utbytte i NOK, avkastning i prosent

 

Legg til i min rapport

Brukerposisjoner

 

Utvikling i daglige brukere på nett og mobil

Daglige brukere, brutto, snitt 4. kvartal. Kilde: TNS Scores ekskl. Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen, tall i tusen

Brukerposisjoner

Legg til i min rapport

 

Utvikling i sidevisninger på nett og mobil

Sidevisninger per uke, snitt 4. kvartal. Kilde: TNS Scores ekskl. Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen, tall i millioner

Legg til i min rapport


Opplagsutvikling

Tellende opplag

Legg til i min rapport


Lesertall

Daglige lesere på papir, tall i tusen. Kilde: TNS Forbruker & Media. Kun medregnet mediehus som har målinger alle år (dvs. eksklusive Hitra-Frøya, Sunnmøringen, Fjuken, Vigga og Dølen).

Legg til i min rapport