Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2014. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Hovedtabell Polaris Media
(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)
2014 2013
Omsetning 1 659 1 745
EBITDA * 243 234
EBITDA før engangseffekter 170 234
Resultat før skatt 121 116
Årets resultat 91 97
* EBITDA inkluderer engangseffekt fra avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger
på 119 mill., samt avsetninger for omstillingstiltak på 46 mill.
   
     
EBITDA-margin (før engangseffekter) 10,3% 13,4%
     
Investeringer i driftsmidler 80 91
Investeringer i finansielle aktiva 1 13
     
Totalkapital 1 695 1 782
Egenkapital 676 783
Netto rentebærende gjeld 162 157
Netto rentebærende gjeld / EBITDA ** 0,8 0,6
Likvide midler 218 187
** Basert på EBITDA korrigert for engangsffekter i 2014 og normaliserte ubytter fra
Finn.no AS og Avisa Nordland i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
   
     
Antall mediehus *** 33 31
Antall trykkerier  5 5
Antall distribusjonsselskaper  3 3
     
Antall årsverk 930 978
Opplag per 31.12 204 040 213 593
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal) 348 331 368 425
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal) 234 933 160 791
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal) 13,7 mill 14,2 mill
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal) 5,9 mill 4,7 mill
     
Antall aksjonærer 895 876
Antall aksjer (1000) 48 927   48 927
Resultat per aksje 1,86 1,98
Utbytte per aksje 1,00  1,75
Direkteavkastning 4,1% 6,7%
     
Aksjekurs per 31.12 21,00 25,50 
Børsverdi per 31.12 1 027 1 248

 

*** - Inkludert Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen som overtas med virkning fra 1. januar 2015.

Økonomiske nøkkeltall

 

Omsetning og EBITDA

* - EBITDA justert for engangseffekter

Økonomiske nøkkeltall

 

  2012 2013 2014
EBITDA-margin* 14,9% 13,4% 10,3%

* - tall justert for engangseffekter

Legg til i min rapport


Fordeling av eksterne inntekter i Polaris Media

Legg til i min rapport

 

Utvikling i digitale annonseinntekter

 

 

Utbytte Polaris Media ASA

Utbytte i NOK, avkastning i prosent

 

Legg til i min rapport

Brukerposisjoner

 

Utvikling i daglige brukere på nett og mobil

Daglige brukere, brutto, snitt 4. kvartal. Kilde: TNS Scores ekskl. Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen, tall i tusen

Brukerposisjoner

Legg til i min rapport

 

Utvikling i sidevisninger på nett og mobil

Sidevisninger per uke, snitt 4. kvartal. Kilde: TNS Scores ekskl. Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen, tall i millioner

Legg til i min rapport


Opplagsutvikling

Tellende opplag

Legg til i min rapport


Lesertall

Daglige lesere på papir, tall i tusen. Kilde: TNS Forbruker & Media. Kun medregnet mediehus som har målinger alle år (dvs. eksklusive Hitra-Frøya, Sunnmøringen, Fjuken, Vigga og Dølen).

Legg til i min rapport