Nye muligheter i trykkmarkedet

September 2014 markerte en spennende start for Polaris Trykk. Ved Polaris Trykk Trondheim ble det installert en trykkpresse med muligheter til å trykke både forbedret coldsetkvalitet (avispapirprodukter) og heatsetprodukter (glanset papir). Dette gir nye inntektsmuligheter. Den nye pressen er også meget kostnadseffektiv.

Komplekst prosjekt gjennomført med minimale konsekvenser for kunder

Installasjon av ny trykkpresse på Heimdal har vært et prosjekt med betydelig kompleksitet. Først demontering av den ene halvdelen av den gamle KBA-trykkpressen for å få plass til den nye trykkpressen. Installasjon av den nye KBA Cortina-trykkpressen, oppstart av ny presse, samt demontering av siste del av den gamle KBA-trykkpressen, ble gjennomført med tilnærmet normal drift og minimale konsekvenser for kundene.

I tråd med den oppsatte planen ble Adresseavisen den 27. august produsert på den nye trykkpressen. Det var noen tekniske utfordringer i starten, men dette er under kontroll, og produksjonene gjennomføres med stadig bedre resultater. Innkjøringsperioden er gjennomført uten større konsekvenser for kundene, og produksjonsstabiliteten er i stadig bedring.

Effektivisering ved hjelp av ny teknologi

Det er store forventninger til økt effektivitet som følge av den nye trykkteknologien. Den nye pressen har automatisk plateinnlegg og evner å stille inn trykkfarge på mye kortere tid enn den gamle. Dette medfører kort oppstartstid, samt lavere oppstartsmakulatur. I tillegg er det forventet lav produksjonsmakulatur.

I sum bidrar dette til å styrke Polaris Trykk og Polaris Medias konkurranseevne, nå og i fremtiden. Spesielt vil KBA Cortina-trykkpressen spille en vesentlig rolle i mulighetene til å konsolidere kapasitet ved behov. Med bedre og optimalisert planlegging av oppdrag, vil det være mulig å produsere et større volum på en effektiv måte, blant annet på grunn av meget kort tid til omstilling mellom produksjonene.

Spennende markedsmuligheter

Den nye trykkpressen gir Polaris Trykk og Polaris Media muligheten til å konkurrere om nye produkter og inntekter. Som snart det eneste trykkeriet i Norge, kan Polaris Trykk levere trykk på glanset papir. Dette er et produkt som etterspørres i stadig større grad hos aviskunder og siviltrykkunder. Polaris Trykk har muligheten, som det eneste avistrykkeriet i Norge, til å trykke 32 sider i renskåret tabloid på glanset papir (heatset), og større sidetall med ekstra bearbeiding i pakkeriet (sammenstifting).

Utover muligheten til å trykke heatset, satser Polaris Trykk på å etablere et marked for forbedret coldset. Dette er trykk på tykkere papir med en forbedret trykkvalitet sammenlignet med tradisjonelle avisprodukter. Et slikt produkt er ettertraktet i siviltrykkmarkedet og er et kostnadseffektivt alternativ til mer kostbart trykk på glanset papir.

Allerede i løpet av desember 2014 trykket Polaris Trykk de første kommersielle produktene på glanset papir. Dette var ca. 14 dager før den planlagte starten av heatsetproduksjon. Det jobbes godt i markedet for å synliggjøre de mulighetene Polaris Trykk kan levere.

2014 har vært et krevende år for Polaris Trykk, samtidig som de nye mulighetene styrker konkurransekraften i nye og eksisterende kundemarkeder.

Legg til i min rapport